• Skout

Minder regels meer veiligheid!

Het was mij al opgevallen als je de pond af rijdt achter Amsterdam Centraal station; een stukje niemandsland. Althans het is een verkeersgebied zonder borden, aanwijzingen en lijnen. Het is een terrein waar auto, voetganger en fietsen een soort survival of the fittest lijken uit te voeren. Maar niets geen grimmige sfeer, geen scheldpartijen, er heerst een vriendelijke chaos. Een mooi voorbeeld van hoe eigen verantwoordelijkheid het best in mensen naar boven kan brengen.

Deze aanpak komt uit de koker van ver de helaas overleden verkeersspecialist Monderman. In een project waarin we samen optrokken gaf hij een mooi voorbeeld:


Wanneer fietsen en automobilist een weg delen met een streep, dan waant de bestuurder maar ook de fietser zich veilig. Immers je mag niet over de streep. Maar een streep is geen muur.


Monderman noemde dit schijnveiligheid. Zijn ervaring was dat juist door de streep de auto harder ging rijden en de fietsers minder opletten.


Haal de streep weg en ieder realiseert zich dat ze zich in ene potentieel gevaarlijke situatie begeven.

Zeker in regelminnend Nederland, maar ook wereldwijd, heeft zijn visie op gelijkwaardigheid veel losgemaakt. Wij spraken vooral over het boek Risk van Dan Garner. Voor hem een grote confrontatie en inspiratie is geweest. 

Welke lijnen kun jij weghalen om mensen weer meer de realiteit en verantwoordelijkheid te laten ervaren? #BackToReality


0 comments